Tarnamid, Tecamid, Tecacast, Nylon

Tworzywa poliamidowe zapewniają:

  • dużą odporność na zużycie,
  • dużą stabilność cieplną,
  • bardzo dobrą wytrzymałość i twardość,
  • wysokie parametry w zakresie tłumienia mechanicznego,
  • dobre właściwości ślizgowe,
  • dobrą odporność chemiczną.

 

Nylon PA to półkrystaliczne tworzywo termoplastyczne o małej gęstości i dużej stabilności cieplnej. Poliamidy należą do najważniejszych i najbardziej użytecznych technicznych tworzyw termoplastycznych z uwagi na wyjątkową odporność na zużycie, dobry współczynnik tarcia oraz bardzo dobre właściwości w zakresie odporności na skrajne temperatury i uderzenia.

Poliamid nylonowy wykazuje ponadto bardzo dobrą odporność chemiczną i jest tworzywem wyjątkowo olejoodpornym. Ta doskonała równowaga właściwości sprawia, że polimer PA jest materiałem, który idealnie zastępuje metale w zastosowaniach takich jak części motoryzacyjne, zawory przemysłowe czy izolatory cięgien kolejowych oraz w innych zastosowaniach przemysłowych, których wymogi konstrukcyjne obejmują dużą wytrzymałość, odporność na obciążenia dynamiczne i redukcję masy. Tworzywa nylonowe wykazują skłonność do absorpcji wilgoci, w związku z czym mają gorszą stabilność wymiarową niż inne tworzywa konstrukcyjne. Właściwości poliamidu wahają się od twardego i odpornego na obciążenia dynamiczne PA 66 po miękki i elastyczny PA 12. W zależności od rodzaju materiału, produkty poliamidowe absorbują różne ilości wilgoci, co z kolei wpływa na właściwości nylonu, a także stabilność wymiarową gotowych, obrobionych części.

Istnieje ponadto wyraźna różnica pomiędzy kształtami półproduktów nylonowych wytwarzanych przez wytłaczanie a tych produkowanych przez odlewanie. Wytłaczanie umożliwia z reguły produkcję mniejszych części obrabianych w większych ilościach, natomiast odlewanie zwykle stosowane jest w produkcji mniejszych partii dużych części o niższym poziomie naprężeń wewnętrznych. Zarówno nylon wytłaczany, jak i odlewany można modyfikować poprzez zastosowanie wypełniaczy, aby wzmocnić określone właściwości.

Najważniejsze właściwości PA 6

• Wysoka odporność na obciążenia dynamiczne

• Zdolność tłumienia drgań

• Chłonie wodę w stopniu najwyższym spośród poliamidów niemodyfikowanych. Podwyższona zawartość wilgoci podnosi jego udarność i elastyczność zwiększając parametry PA 6 takie jak tłumienie drgań i hałasu

• Duża udarność, twardość, oraz ciągliwość także w niskich temperaturach

• Z uwagi na fakt, że wytwarza tzw. poślizg wsteczny, nie jest zalecany do wykonania dwóch części współpracujących ze sobą ciernie

• Bardzo wysoka odporność na zużycie cierne

• Wysoka odporność na środowisko rozpuszczalników, paliw płynnych oraz smarów (do około 130°C). Słaba odporność chemiczna na działanie stężonych kwasów

• Bardzo dobra obróbka wiórowa

• Możliwość spawania oraz klejenia poliamidu

• Ogólnie dobre właściwości ślizgowe

• Jest tworzywem dopuszczonym do kontaktu z żywnością

Najpopularniejsze wykonywane elementy z PA 6 koła zębate, listwy ślizgowe, tuleje, nakrętki, rolki, łożyska ślizgowe, ślimaki transportowe, rolki do lin, części do wtyczek, izolatory elektryczne, elementy sprzęgieł, dźwignie, zawory, wszelakie uszczelnienia